OSP  Laski Ochotnicza Straż Pożarna Laski


26 maja 1929 roku odbyło się pierwsze zebranie organizacyjne, na którym została założona Ochotnicza Straż Pożarna w Laskach. W zebra-niu uczestniczyło 18 członków, spośród których został wybrany Zarząd, w skład którego weszli: jako naczelnik — Wojciech Słupianek, zastępca naczelnika — Jan Jokiel, gospodarz — Idzi Żłobiński, oraz Jan Podejma — jako sekretarz i skar-bnik. W roku 1929 OSP Laski liczyło 40 członków. Rok 1939 spowodował, że działalność OSP została przerwana. Do chlubnej tradycji powrócono po wojnie, w roku 1945. Na pierwszym zebraniu w wolnej ojczyźnie zebrało się sporo mieszkańców i wtedy również dokonano wyboru nowego Zarządu, w skład któ-rego weszli najbardziej oddani działacze OSP, tj. Wojciech Słupianek, Jan Więzień, Józef Szajdak, Tomasz Kołodziej, Piotr Parzonka oraz Idzi Żłobiński, Franciszek Słupianek i Ignacy Roman.
Głównym celem działania Zarządu oprócz pracy szkoleniowo–technicznej było zdobywanie środków na budowę strażnicy. W roku 1964 OSP otrzymała pierwszy samochód bojowy, co miało duży wpływ na osiągnięcia i sukcesy oraz sprawność bojową. Rok 1969 tragicznie zapisał się w historii jednostki. 15 lipca w czasie dojazdu do pożaru stodoły zginął kierowca, druh Marian Zimoch. W roku 1987 nastąpiła zmiana Zarządu. Utworzyli go: Zygmunt Podejma — prezes, Kazimierz Poprawa — zastępca prezesa, Jerzy Szyc — naczelnik, Jan Żłobiński — sekretarz, Jerzy Szajdak — skarbnik. W roku 1982 została rozpoczęta nowa budowa Domu Ludowego wraz z garażami. Inicjatorami działań byli: były sołtys wsi Franciszek Stodolski oraz Kazimierz Tomalik. W 1990 roku jednostka OSP otrzymała nowy samochód bojowy. W 2000 roku OSP otrzymało z KP PSP w Kępnie samochód żuk, który służy do przewozu sprzętu i wyja-zdów. W tym samym roku jednostka została wyposażona w selekty-wne wywoływanie, co usprawniło wyjazdy do akcji ratowniczo–gaśniczych. Druhowie uczestniczą w kursach ratowników przedmedycznych oraz w kursie pilarzy i obsługi aparatów oddechowych. Jednostka OSP jest wyposażona w podstawowy oraz specjalistyczny sprzęt przeciwpożarowy. W roku 2007 dokonano remontu starej strażnicy — wymieniono część więźby dachowej oraz wymieniono pokrycie dachowe wraz z orynnowaniem. Ponadto zagospodarowano teren przy Domu Ludowym, zamieniając go w skwer rekreacyjny. Także w tym roku zainstalowano nowy system wywoływania selektywnego. W roku 2008 przeprowadzono remont dachu Domu Ludowego (drugi budynek), wyremontowano dolną salę posiedzeń oraz wejście do budynku. W bieżącym roku wyremontowano kompleksowo wóz bojowy (zbiornik na wodę, powłoki lakiernicze, oświetlenie, os-przęt i ogumienie). Jednostka może poszczycić się wieloma sukcesami na zawodach strażackich gminnych i po-wiatowych. W roku 2000 jednostka OSP została odznaczona srebrnym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa", a w roku 2004 — złotym medalem. Jednostka posiada dwa sztandary.
Obecnie laskowska straż liczy około 105 członków.

Najcześciej czytane na naszej stronie